Siza Beweeg Aandacht Functionaris
...omdat sport iets is wat iedereen elk moment moet kunnen doen


Beweeg Aandacht Functionaris (BAF) training 

Bewegen is belangrijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Door te bewegen komt de mens in contact met zijn omgeving. Bewegen is noodzakelijk om de wereld te leren kennen en begrijpen. Bewegen geeft energie, het is goed voor de geest, zorgt voor het behouden en ontwikkelen van motorische vaardigheden, is gezond en draagt bewegen bij aan gedragsverandering. 

Onder mensen met een beperking heeft niet iedereen zelf de mogelijkheid om voldoende te kunnen bewegenDe begeleiding kan grote invloed hebben om te komen tot voldoende beweging onder deze doelgroepUit onderzoek is gebleken dat het simuleren van voldoende beweging erbij in kan schieten vanwege andere werkzaamheden en onwetendheid qua beweegactiviteiten of de aanpak hierin bij de begeleidingDe gevolgen hiervan kunnen zijn dat mensen met een beperking niet voldoen aan de norm gezond bewegen.   

Siza heeft hiervoor een interventie ontworpen die gericht is op het opleiden van een begeleider tot een beweeg aandacht functionaris (BAF). In deze training wordt een begeleider opgeleid tot BAF en krijgt vervolgens de taak om andere begeleiders van de woning en/of dagbesteding te enthousiasmeren en te motiveren om beweging te stimuleren in het dagelijks leven van de cliënt.  


Wat is de rol van een BAF? 

Een BAF is binnen een locatie of dienst de informatiebron voor medewerkers voor het thema beweging van de cliënten. Hij fungeert als schakel tussen cliënten, begeleiders en het beweegteamVerder heeft hij een coachende, organiserende en adviserende rol. 

Vanuit het beweegteam is er een coördinator BAF die verantwoordelijk is voor: de (bij)scholing, het beweegaanbod en is beschikbaar om eventuele vragen te beantwoordenDaarnaast kan de coördinator onderdelen adviseren aan de BAF. Op deze manier kan de BAF ondersteuning bieden bij de uitvoering van de beweegnormen en het beweegaanbod. De BAF draagt in belangrijke mate bij aan het vormgeven van de gezondheid onder cliënten binnen het thema beweging op de locatie of dienst.   

De BAF kan voor inhoudelijke ondersteuning terugvallen op de BAF coördinator van het beweegteam. Aan de rol van BAF kan geen hiërarchische status ontleend worden. Wel kan hij functionele aanwijzingen geven. 

De training is bedoeld voor begeleiders die affiniteit hebben met beweging. Begeleiders kunnen na de training als BAF worden aangesteld door de BAF coördinator vanuit het beweegteam. Verder heeft de BAF de sport- en beweegaangelegenheden als algemeen aandachtsgebied in zijn pakket 

De deelnemer beschikt over en versterkt de volgende competenties:

 • Organiseren: In staat zijn om bewegen op de groep te regelen en juiste voorwaarden te creëren.
 • Samenwerken: In staat zijn om als schakel te fungeren tussen de verschillende disciplines. 
 • Innovatie: Durven kijken naar en signaleren van nieuwe kansen en ontwikkelpunten.
 • Coachen: Stimuleren van anderen bij de ontwikkeling van hun kennis, competenties en talenten. De stijl van coachen wordt daarbij aangepast aan de ander en situatie. 


Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Beweegnormen en het belang van bewegen bij de doelgroep
 • Enkele beweeginterventies en hoe deze in te zetten
 • Bewegen met cliënten, makkelijker dan je denkt
 • Differentiaties op huidige beweegaanbod en nieuwe beweegideeën
 • Coachen en begeleiden van collega’s op het gebied van bewegen 


Leerdoelen tijdens de training 

De deelnemer leert in de training:

 • Het huidige beweegaanbod op de werkplek te toetsen met behulp van beweegnormen en na te gaan of dit voldoende aandacht krijgt.
 • Op de werkplek een sfeer van aandacht voor beweging en invloed daarvan op de gezondheid van cliënten te creëren.
 • Beweegideeën en interventies aan te dragen en realiseren op de werkplek. 
 • Collega’s in de praktijk te coachen en motiveren op het gebied van beweging met cliënten. 


Verplichte vooropleiding

Er zijn geen Pre-vereiste


Studieregeling

De BAF training bestaat uit drie workshops van twee uur, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Kennis en organiseren
 2. Innoveren, begeleiden & coachen
 3. Begeleiden & coachen en terugblik

Om het bewijs van deelname van de BAF te behalen, dien je alle drie de workshops te volgen. 

Voorwerk

Er is geen voorwerk vereist voor deze opleiding

 

Nawerk

Eenmaal per half jaar worden opgeleide beweeg aandacht functionarissen uitgenodigd voor een gezamenlijke intervisie voor BAF medewerkers. Hierin worden ervaringen gedeeld en komen huidige ontwikkelingen aanbod. Daarnaast zal de BAF coördinator eenmaal per half jaar een bezoek op locatie of dienst afleggen. Om in de praktijk mee te kijken en gerichte adviezen te kunnen geven.

Incompany BAF training

Incompany cursus bij u op locatie:

U organiseert:

 • De uitnodiging voor de deelnemers
 • De trainingslocatie
 • De catering

Wij organiseren:

 • De training
 • Lesmateriaal (in overleg)
 • De computerapparatuur voor de docent
 • Beamer met projectiescherm

Kosten

 • Vraag een offerte aan via beweegteam.skj@siza.nl


 Protocol Covid-19 en de BAF-training

  Voorafgaand BAF-training:

 • Wanneer een deelnemer klachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet de deelnemer thuisblijven.
 •  Handen dienen vooraf ontsmet te worden.

Tijdens BAF-training:

 • Tijdens de BAF-training worden de maatregelen die vanuit de overheid gesteld zijn m.b.t. Covid-19 nageleefd. 


Aan deze training zit een minimum aantal van 8 deelnemers en een maximum aantal van 12 deelnemers gekoppeld. Wil je meer informatie of aanmelden voor de training klik hier om het contactformulier in te vullen.